έμφραγμα

‘Εμφραγμα

2017-12-05T08:54:10+00:00

Το έμφραγμα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου. Η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη για την καλύτερη αντιμετώπιση. Η πρόληψη είναι ακόμη σημαντικότερη.

‘Εμφραγμα 2017-12-05T08:54:10+00:00