έμφραγμα

‘Εμφραγμα

2023-02-01T08:49:11+00:00

Το έμφραγμα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου. Η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη για την καλύτερη αντιμετώπιση. Η πρόληψη είναι ακόμη σημαντικότερη.

‘Εμφραγμα 2023-02-01T08:49:11+00:00