καρδιά

Καρδιά

2017-12-05T09:02:31+00:00

Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο που λειτουργεί ως μυϊκή αντλία και ωθεί το αίμα σε όλα τα όργανα. Διαθέτει μυϊκά μέρη, βαλβίδες και αγγεία.

Καρδιά 2017-12-05T09:02:31+00:00