καρδιά

Καρδιά

2023-02-01T08:49:10+00:00

Η καρδιά είναι ένα πολύπλοκο όργανο που λειτουργεί ως μυϊκή αντλία και ωθεί το αίμα σε όλα τα όργανα. Διαθέτει μυϊκά μέρη, βαλβίδες και αγγεία.

Καρδιά 2023-02-01T08:49:10+00:00