υπέρταση

Υπέρταση

2023-02-01T08:49:09+00:00

Η υπέρταση αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα για τη μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και των εμφραγμάτων.

Υπέρταση 2023-02-01T08:49:09+00:00