υπέρταση

Υπέρταση

2017-12-05T08:55:22+00:00

Η υπέρταση αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα για τη μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και των εμφραγμάτων.

Υπέρταση 2017-12-05T08:55:22+00:00