φύσημα

Φύσημα

2017-12-05T09:03:20+00:00

Το φύσημα στην καρδιά διερευνάται κυρίως με το τρίπλεξ καρδιάς για να διευκρινιστεί εάν υπάρχει διαταραχή σε κάποια καρδιακή βαλβίδα.

Φύσημα 2017-12-05T09:03:20+00:00