φύσημα

Φύσημα

2023-02-01T08:49:10+00:00

Το φύσημα στην καρδιά διερευνάται κυρίως με το τρίπλεξ καρδιάς για να διευκρινιστεί εάν υπάρχει διαταραχή σε κάποια καρδιακή βαλβίδα.

Φύσημα 2023-02-01T08:49:10+00:00